ZAMOŚĆ 2022

Na zdjęciach, zalew po renowacji, park nocą, Rynek Wielki…