PARAFIA GRABOWIEC

Parafia Rzymskokatolicka w Grabowcu

Grabowiecki kościół pod wezwaniem św. Mikołaja był murowany, z wyjątkiem babińca zbudowanego z drewna i pozbawionego posadzki, w którą wyposażono pozostałą cześć kościoła. Być może, wynikało to z faktu, że budowa kościoła w roku 1717 nie została jeszcze dokończona: duży chór nie miał sklepienia. Przeznaczenie drewna na budowę babińca wskazywało by, iż oszczędzano na drogim budulcu potrzebnym do wykonania muru. Ołtarzy posiadał pięć. Ołtarz wielki z obrazem Marii Panny, wykonany „snycerską robotą”, był częściowo złocony i srebrzony. Dwa boczne ołtarze: św. Antoniego i św. Krzyża znajdowały się w prezbiterium. Na pozostałe wyposażenie wnętrza kościoła w Grabowcu składały się: ambona, chrzcielnica, konfesjonały i ławki. Obraz Marii Panny w dużym ołtarzu był zdobiony srebrną sukienką, takimi koronami, perłami i kamieniami. Miał ponadto przeszło sześćdziesiąt większych i kilkadziesiąt mniejszych wotów srebrnych. Na cmentarzu ogrodzonym zniszczonym, drewnianym płotem, stała dzwonnica drewniana z trzema dzwonami.

Wizyta parafii z 1750r. pozwala uzupełnić obraz kościoła informacją, iż dach miał kryty gontami, a na nim drewnianą wieżyczką z sygnaturką oraz że wyposażono go w siedem dużych podłużnych okien i dwa mniejsze okrągłe.

Z roku 1715 pochodzi pierwsza wzmianka o szpitalu przykościelnym dla ubogich. W 1770 roku rozebrano zakrystię i dzwonnicę i wzniesiono nowe.

W 1814 roku podczas pożaru miasta spłonął także kościół. Odbudowano go dopiero w latach 1852-1855. Świątynia była murowana z cegły i otynkowana, założona na planie krzyża łacińskiego. W latach 1870, 1888 i 1891 przeprowadzono jej remonty, a w roku 1905 gruntowną naprawę. Wówczas dobudowano do nawy od strony północnej i południowej czworoboczne kaplice.

Według wizytacji z 1613 roku był to budynek drewniany, dwudzielny, złożony z prezbiterium i przylegającej do niego zakrystii oraz nawy. Wejście do nawy prowadziło przez dwoje drzwi w zachodniej ścianie.

Podstawowe informacje o parafii

Adres:
22-425 Grabowiec
ul. Kościelna 5
tel. (084) 65 12 406

Miejscowości należące do parafii:
Bereść, Bronisławka, Czechówka, Dańczypol, Grabowiec Góra, Grabowiec, Grabowczyk, Henrykówka, Hołóżno, Ornatowice, Siedlisko, Skomorochy Duże, Skomorochy Małe, Skibice, Szczelatyn, Szystowice, Wolica Uchańska, Żurawlów.

Odpusty:
16 lipca – Matki Bożej Szkaplerznej
6 grudnia – św. Mikołaja


Kaplice filialne:

Skomorochy Duże

Kaplica grobowa, pw. św. Floriana, w Skomorochach Dużych. Murowana, wybudowana w r. 1920 przez Stanisława Skomorowskiego, w r. 1942 przekazana na cele sakralne parafii św. Mikołaja w Grabowcu, używana dla celów duszpasterskich.


Kościół filialny pw. Św. App. Piotra i Pawła w Ornatowicach

z lat 1986-1988, styl współczesny, wg. projektu Zygmunta Nowaka z Tomaszowa Lubelskiego.

Obok kościoła dzwonnica z roku 1999, w niej dzwon o nazwie: św. Franciszek, poświęcony 12 VI 1999 r., przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Zamościu.

Przy kościele drewniana kapliczka ku czci MB Fatimskiej.

Księża pracujący w parafii:

Ks. Zygmunt Żółkiewski proboszcz od 2009 r.

Ks. Konrad Bulak wikariusz od 2014 r.

Ks. Paweł Przemysław Kostrubiec wikariusz od 2014 r.


KOŚCIÓŁ W GRABOWCU