REZERWAT ROGÓW

Rogów – rezerwat przyrody znajdujący się na terenie gminy Grabowiec w województwie lubelskim. Powierzchnia – 0,95 ha. Rok utworzenia: – 1965 Dokument powołujący – Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 października 1965 roku. W sprawie uznania za rezerwat przyrody (MP nr 65, poz. 373).

Przedmiot ochrony (wg aktu powołującego).Zzachowanie płata roślinności kserotermicznej z reliktowym stanowiskiem dziewięćsiła popłocholistnego.