JEDNOSTKI

URZĄD GMINY
ul. Rynek 3, 22-425 Grabowiec

Telefon:
tel. (84) 651-24-74
fax. (84) 651-24-74

E-mail:
gmina@grabowiec.p
l

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. H. SIENKIEWICZA
22-425 Grabowiec, ul. Wojsławska 1
Telefon:(84) 651 24 17
Faks:(84) 651 24 17
grabowiec@grabowiec.edu.pl

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Kozia 2,  22-425 Grabowiec, pow. zamojski, woj. lubelskie
tel. (084) 651-22-60 
NIP – 919-13-66-431, REGON – 950003425 
Konto bankowe: 82 9644 1020 2006 2000 1267 0003 
PBS Zamość o/Grabowiec
e-mail:  poczta@gopsgrabowiec.pl
www.gopsgrabowiec.pl

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GRABOWCU
ul. Rynek 6, 22-425 Grabowiec,
tel. (084) 65-12-451

GMINNY OŚRODEK KULTURY
Grabowiec, ul. Rynek 6, 22-425 Grabowiec, pow. zamojski, woj. lubelskie
NIP 919-000-56-07
Tel. (084) 65-12-238
Email: kontakt@gokgrabowiec.pl 
www.gokgrabowiec.pl 

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
ul. Kozia 15, 22- 425 Grabowiec, telefon: 84-6512299
zgk.grabowiec@neostrada.pl zgk.grabowiec@neostrada.pl;