DOBRA KULTURY

DOBRA KULTURY OBJĘTE OCHRONĄ WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Obiekty wpisane do rejestru zabytków:

 • BRONISŁAWKA – GRABOWIEC – „Zamczysko”
  – grodzisko na „Górze Zamkowej”
  – na stanowisku nr 1 – Aa-232/9
 • SKIBICE – „Grodzisko” na stanowisku nr 1 – Aa-233/10
 • SKOMOROCHY – Zespół podworski – A-122/443:
 • SKOMOROCHY DUŻE – dwór drewn.-murowany, 1 poł. XIXw., klasycystyczny, remontowny od 1986, – kaplica murowana z pocz. XX w., pozostałości parku
 • GRABOWCZYK -Pozostałości parku podworskiegoz przełomu XVIII/XIXw. – A-188
 • GRABOWIEC -Zespół kościelny – A-210/81 z 22.08.1981:- kościół parafialny pw. św. Mikołaja Biskupa, murowany z 1854-55, rozbudowany 1900, remontowany 1948 i 1963, późnoklasycystyczny, orientowany, dzwonnica murowana ok.1855, późnoklasycyst.
 • SZYSTOWICE -Zespół dworski – A-238/83 25.01.1983:- dwór murowany z 1872, obok szkoły podstawowej – park o pow. 4 ha
 • GRABOWIEC – Cmentarz grzebalny czynny – A/327 z 1985 r.z drzewostanem i nagrobkami, parafialny rzymskokatolicki i grekokatolicki (w l.1875-1926 także prawosławny)
 • BEREŚĆ – Cmentarz z I wojny światowej, nieczynny – A/403 z 1987r
 • WOLICA UCHAŃSKA – Cmentarz z I wojny światowej, nieczynny – A/404 z 1987 r.
 • HOŁUŻNO – Park dworski, krajobrazowy, z poł. XIX w. o pow. 3,16 ha – A-49/88
 • DAŃCZYPOL -Założenie dworskie (park podworski) o pow.4,95 ha – A – 460
 • GRABOWIEC – Dawny budynek Urzędu Gminy drewniany z 1898 wraz z działką, – A-496/90

Obiekty objęte ewidencją zabytków

 • GRABOWIEC Układ urbanistyczny miejscowości
 • TUCZĘPY – Zespół kościelny: – kościół parafialny p.w. św. Anny Matki NMP i Przemienienia Pańskiego, drewniany z lat 1939 – 57, (1946?) – cmenarz kościelny z drzewostanem,
 • ORNATOWICE Zespół podworski: – park podworski o pow. 7,0 ha – dwór murow. z pocz. XX w., częściowo rozebrany 1960
  – 2 budynki gospodarcze, murowane, – apliczka Matki Boskiej, brogowa mur. z XIXw. w parku
 • SIEDLISKA Zespół dworski:
  – dwór murowany z 2 poł. XIX w., w trakcie rozbudowy
  – spichlerz murowany z lat 20-tych XX w.,
  – kuźnia murowana z lat 30 XX w.,
  – park o pow.15 ha
 • SZYSTOWICE – dawny folwark, obecnie gajówka
 • TUCZĘPY – dawny folwark z pocz. XX w. „Ostków” – pozostałości
  zabytkowego parku
 • SZYSTOWICE Zespół gorzelni:
  – murowany budynek gorzelni z 1904r.
  – murowany budynek magazynu spirytusu
 • GRABOWIEC – młyn murowany z 1924 r., czynny.
 • GRABOWIEC – dawna apteka (ul. Skierbieszowska 17 i 17a),
  – dawna plebania prawosławna, obecnie przedszkole,
  – dawna diakonówka obecnie sklep (ul. Kościelna)
  – dawna szkoła, obecnie Izba Pamięci (ul. Kozia)
 • SKOMOROCHY MAŁE – szkoła drewniana z 1914 r.
 • TUCZĘPY – szkoła drewniana z lat 30-tych XX w.
 • BEREŚĆ – cmentarz prawosławny (po 1875 r.), dawniej grekokatolicki (XIX w.), nieczynny.
 • BEREŚĆ – cmentarz prawosławny, nieczynny.
 • BRONISŁAWKA – cmentarz zamknięty (żydowski).
 • GRABOWIEC – cmentarz żydowski „stary”, nieczynny.
 • TUCZĘPY – cmentarz parafialny rzymskokatolicki, dawniej prawosławny i grekokatolicki, czynny.
 • BRONISŁAWKA – dom nr 3, uż. Franciszek Jonas, drewniany, 1883.
 • BRONISŁAWKA – dom nr 13, uż. Piotr Prystupa, drewniany, 1884.
 • DAŃCZYPOL – dom, ul. Kozia 5, uż. Franciszka Wysocką dwniany, 1902.
 • GRABOWIEC – dom Ludowy drewniany z 1935 r.,obecnie dom parafialny.
 • GRABOWIEC – GÓRA – dom nr 44, drewniany 1919.
 • WOLICA UCHAŃSKA – dom mieszkalny nr 31, z pocz. XX w.
 • WOLICA UCHAŃSKA – dom mieszkalny nr 31a, z 1920 r.
 • BEREŚĆ – kapliczka domkowa z 1934 r. z figurą Matki Boskiej
 • GRABOWCZYK – kapliczka św. Józefa z XIX w. domkowa, drewniana
 • SZYSTOWICE – kaplica murowana św. Jana Chrzciciela z lat 50 XX w.
 • WÓLKA TUCZĘPSKA – kapliczka domkowa z XIX w.
 • WOLICA UCHAŃSKA – kapliczka drewniana 2 poł. XIX w.
 • TUCZĘPY – kapliczka św. Stanisława Bpa, mur

opracował: T. Halicki