SZYSTOWICE I OKOLICE

Zobacz galerię zdjęć z miejscowości Szystowice. Zbiór fotografii pokazuje piękno terenu gminy Grabowiec podczas rozkwitu rzepaku, zobaczyć można również tereny z sąsiedniej gminy Trzeszczany. Materiał został zarejestrowany dzięki pomocy sołtysa wsi Dańczypol.