KULIKÓW NAD JEZIOREM NIELISZ

Wieś położona na północnym skraju, nad rzeką Por, w obrębie Padołu Zamojskiego. Pierwszy raz miejscowość pojawiła się w dokumentach w 1398 roku. W 1417 roku Mikołaj Gryf z Janiowic otrzymał nadanie Janiowic i Kulikowa, a w 1430 roku właścicielem wsi był Wojciech Smarz z Bortatycz. W 1501 roku Mikołaj z Janiowic podzielił ze Stanisławem Skokowicę
i Kulików. Wkrótce Kulików trafił w ręce Mikołaja Zamoyskiego, referendarza koronnego, który w 1527 roku darował spustoszoną wieś swemu bratu – Feliksowi Zamoyskiemu. Ten ostatni w 1533 roku sprzedał Kulików za 1000 złotych Stanisławowi Kmicie. Przed 1615 rokiem Kulików należał do mnicha (zapewne Jana), a następnie Jana Jaślikowskiego, Zawieprzyckich i Wacława Zamoyskiego. W latach 1623 – 1624 Tomasz Zamoyski nabył część Jaślikowskiego i Zamoyskiego, a w 1647 roku część zawieprzyckich kupił Jan Sobiepan Zamoyski. W 1638 roku Katarzyna z Ostroga Zamoyska dała Harasimowi Mielnikowi młyn w Kuliku wraz ze sztuką roli i łąką, z obowiązkiem pilnowania stawu i grobli kulikowskiej. Inwentarz z 1639 mroku wymienia tu karczmę, młyn i folwark. W XVIII wieku karczmę i młyn rozebrano, a wystawiono z tego dwie chałupy i winnicę w Tworyczowie. W 1775 roku wybudowano nowy młyn. W 1792 roku wieś należała do ordynackiego klucza starozamojskiego. W 1929 roku hr. Maurycy Zamoyski posiadał w Kulikowie 180 ha ziemi. Według wykazu okupacyjnego z dnia 1 marca 1943 roku było tu 294 mieszkańców – Polaków.

źródło: kulikow.5v.pl


Gmina Sułów zrealizowała projekt pn. „Budowa zewnętrznej siłowni w miejscowości Kulików”. W ramach realizacji operacji została wybudowana nowa ogólnodostępna siłownia zewnętrzna. Zostało zamontowanych 6 urządzeń do ćwiczeń fizycznych. Wartość kosztów kwalifikowanych wyniosła 34 233,36 zł. Dofinansowanie Gmina Sułów pozyskała w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. – źródło: LGD Ziemia Zamojska