ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W GRABOWCU

in JEDNOSTKI
Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu_1
 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. 8 Bydgoskiego Pułku Piechoty w Grabowcu prowadzi nabór do klas pierwszych:
 • LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
  - z rozszerzonym programem nauczania: j. polskiego, j. niemieckiego, historii i geografii, oferujemy zajęcia dodatkowe, koła zainteresowań

 • ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ Z ODDZIAŁEM WIELOZAWODOWYM
  zawody: cukiernik, piekarz, fryzjer, złotnik, rzeźnik - wędliniarz, murarz, elektryk, stolarz, krawiec, mechanik i inne, (pełna lista poniżej)
  nauka trwa 3 lata; w klasie pierwszej 3 dni w tygodniu w szkole, 2 dni w tygodniu - zajęcia praktyczne w zakładzie rzemieślniczym; raz w roku 4 - 6 tygodniowe wyjazdy na naukę przedmiotów zawodowych.

 • ZAOCZNEGO TECHNIKUM ROLNICZEGO DLA DOROSŁYCH
  nauka trwa 4 lata, w soboty i niedziele, 17 zjazdów w semestrze, uprawnia do prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz umożliwia korzystanie z funduszy strukturalnych.


Przy rekrutacji wymagane jest:

 • Świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie OKE o odbytym egzaminie gimnazjalnym.

W przypadku rekrutacji do Zaocznego Technikum Rolniczego ukończenie 18lat w roku rozpoczęcia nauki (do 31 grudnia 2009r.), świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie OKE o odbytym egzaminie gimnazjalnym lub świadectwo ukończenia 8 - klasowej szkoły podstawowej.

Dla uczniów chcących zamieszkać w internacie do dyspozycji pozostaje 40 miejsc w 3 i 4 osobowych pokojach. Internat zapewnia całodobową opiekę i całodzienne wyżywienie ( koszt ok. 150,- zł miesięcznie ).

Szczegółowe informacje: pod numerem telefonu 084 651-21-77, w sekretariacie szkoły p. nr 15.


Lista zawodów do wyboru w naszej szkole:

1. Fryzjer
2. Kamieniarz
3. Cieśla
4. Monter konstrukcji budowlanych
5. Murarz
6. Zdun
7. Monter instalacji i urządzeń sanitarnych
8. Monter sieci komunalnych
9. Technolog robót wykończeniowych w budownictwie
10. Monter instalacji gazowych
11. Monter izolacji budowlanych
12. Monter izolacji przemysłowych
13. Blacharz samochodowy
14. Operator obrabiarek skrawających
15. Ślusarz
16. Mechanik - monter maszyn i urządzeń
17. Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych
18. Mechanik pojazdów samochodowych
19. Monter - instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim
20. Elektryk
21. Elektromechanik pojazdów samochodowych
22. Elektromechanik
23. Monter - elektronik
24. Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
25. Monter machatronik
26. Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
27. Monter instrumentów muzycznych
28. Mechanik precyzyjny
29. Optyk - mechanik
30. Zegarmistrz
31. Złotnik - jubiler
32. Introligator
33. Cukiernik
34. Piekarz
35. Rzeźnik - wędliniarz
36. Stolarz
37. Krawiec
38. Kuśnierz
39. Tapicer
40. Rękodzielnik wyrobów włókienniczych
41. Kaletnik
42. Garbarz skór
43. Wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych
44. Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej
45. Operator maszyn i urządzeń odlewniczych
46. Drukarz
47. Dekarz.


ADRES:

Zespołu Szkół Ponagimnazjalnych
im. 8 Bydgoskiego Pułku Piechoty
w Grabowcu

ul. Wojsławska 1
22 - 425 Grabowiec
woj. lubelskie, pow. zamojski
tel./fax: (084) 65-12-177

Strona: www.zsp.grabowiec.pl
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 TROCHĘ HISTORI zsp.grabowiec.pl

Wkrótce po zakończeniu II wojny światowej, zrodziła się wśród niektórych, światlejszych mieszkańców Grabowca myśl utworzenia szkoły średniej, powstał społeczny Komitet Szkolnictwa z Janem Pawelcem, Józefem Otrockim i Stanisławem Czechowskim na czele. Zachowały się materiały świadczące o tym, że już w 1946 roku podjęto starania na rzecz utworzenia szkoły i poszukiwano kandydata na jej organizatora i dyrektora.
Ostatecznie Liceum Ogólnokształcące w Grabowcu powstało dopiero w 1951 roku, a 24 lutego 1950 roku został powołany Komitet Rozbudowy Szkoły w składzie:
Przewodniczący – Wójt Gminy Grabowiec Teodor Steć
Skarbnik – przewodniczący Gromadzkiej Rady Narodowej Jan Kontek
Członkowie – prezes Gminnej Spółdzielni – Piotr Korkosz,
sekretarz KG PZPR Paweł Chudoba,
komendant Ochotniczej Straży Pożarnej Zygmunt Kabaczyński oraz przedstawiciele Komitetu Rodzicielskiego:
Leokadia Romska, Stanisław Czechowski,
a także Zygmunt Mączka – sołtys osady.
Na siedzibę liceum wybrano budynek siedmioklasowej szkoły powszechnej, wzniesiony przed wybuchem II wojny światowej. Celem przystosowania go dla potrzeb liceum, z inicjatywy nauczyciela matematyki i pierwszego dyrektora Stanisława Rybickiego oraz przy poparciu miejscowej społeczności, budynek rozbudowano i zmodernizowano. W początkowym okresie pracy szkoły patronat nad procesem nauczania sprawował Franciszek Wojnar – wizytator okręgu szkolnego. W 1955 roku w Grabowcu odbyła się pierwsza matura, szkołę opuściło wówczas 19 absolwentów.
W roku 1957 z inicjatywy komitetu rodzicielskiego podjęto uchwałę o budowie domu nauczyciela. Konieczność wybudowania mieszkań dla nauczycieli związana była z trudnościami w znalezieniu mieszkania. Budowa była finansowana przez społeczeństwo, materiał budowlany pozyskano z rozbiórki, a prace przy doprowadzeniu budynku do stanu surowego wykonano w czynie społecznym. Prace wykończeniowe wymagały dużych nakładów finansowych, z powodu braku funduszy dyrekcja szkoły zwróciła się o pomoc do Komitetu Odbudowy Stolicy, który zaproponował zmianę przeznaczenia gmachu na internat z możliwością zagospodarowania części pomieszczeń na mieszkania dla nauczycieli. Prace wykończeniowe trwały w latach 1964 – 1966, po ich zakończeniu internat żeński oddano do użytku. Pierwszym kierownikiem internatu został Kazimierz Mołczan.
Pierwotnie liceum stanowiło wraz ze szkołą podstawową jedenastoklasową placówkę pod nazwą Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego i Licealnego w Grabowcu. W 1967 roku, w wyniku reformy oświaty i wprowadzenia ósmej klasy szkoły podstawowej, rozpoczęło działalność jako Liceum Ogólnokształcące w Grabowcu.
22 października 1973 roku Kuratorium Oświaty w Lublinie nadało szkole imię 8 Bydgoskiego Pułku Piechoty. Oficjalne uroczystości zorganizowano 19 stycznia 1974 roku, by uczcić jednocześnie święto pułku. Na uroczystość przybyli frontowi żołnierze, z Głównym Kwatermistrzem Wojska Polskiego generałem dywizji inż. Mieczysławem Obiedzińskim, przedstawiciele miasta Bydgoszczy i powiatu hrubieszowskiego.

W Hrubieszowie po II wojnie na stałe osiadł w 1950 r. 8 Bydgoski Pułk Piechoty z 3 DP. Sformowany w 1944 r. na terenie ZSRR rozpoczął swój szlak bojowy od walk na przyczółku warecko-magnuszewskim w sierpniu 1944 r., by złożyć ogromną daninę krwi na przyczółku przy ul. Solec, niosąc we wrześniu 1944 r. pomoc powstańczej Warszawie (z 873 żołnierzy, którzy przeprawili się na lewy brzeg Wisły, zginęło 485). W styczniu 1945 r. 8 pp uczestniczył w walkach o Warszawę, zdobywał Bydgoszcz, przełamywał Wał Pomorski w rejonie Jastrowia oraz brał udział w wyzwalaniu Kołobrzegu. Po ustawieniu słupów granicznych nad Odrą pułk zakończył szlak wojenny walkami na polach Brandenburgii.
Po 1989 r. z 8 pp utworzono w Hrubieszowie 8 Ośrodek Materiałowo-Techniczny, przemianowany decyzją Szefa Sztabu Generalnego WP z 1994 r. na 2 Pułk Rozpoznawczy.

6 października 1974 roku miało miejsce wręczenie szkole sztandaru, zbiegło się ono z 30 rocznicą powstania 8 Bydgoskiego Pułku Piechoty.
W latach 1973 – 1983 liceum, obok szkoły podstawowej i przedszkola, wchodziło w skład Zbiorczej Szkoły Gminnej w Grabowcu. Funkcje gminnych dyrektorów pełnili wówczas: Tadeusz Sagadyn i Marian Hawryluk.
W okresie 1977 – 1984 próbowano zmienić profil kształcenia i obok jednego oddziału liceum ogólnokształcącego drugi, równoległy oddział, funkcjonował jako liceum zawodowe o profilu rolniczym. Eksperyment nie zdał jednak egzaminu i ministerstwo musiało się z propozycji wycofać.
Od 1984 roku funkcjonowały dwa, równoległe oddziały liceum ogólnokształcącego; o profilu ogólnym i biologiczno-chemicznym, w 1996 roku utworzono trzeci oddział, o profilu ogólnym.
Z inicjatywy dyrektora Józefa Pociennika, doszło w latach 1990 - 1992 do rozbudowy internatu, do którego od tego czasu, przyjmowani są również chłopcy.

W latach 1994 – 1996 miała miejsce rozbudowa gmachu szkoły, finansowana w znacznym stopniu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
18 stycznia 1997 roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowej części budynku. Wśród zaproszonych gości, udział w uroczystości wzięli między innymi: wiceminister Edukacji Narodowej Kazimierz Dera, Kanclerz Kurii Zamojsko-Lubaczowskiej, pochodzący z Grabowca ks. prof. Franciszek Greniuk oraz Kurator Oświaty i Wychowania w Zamościu Marian Szostak. Na trzecim, przeznaczonym dla liceum piętrze, urządzono pracownie: informatyczną z dostępem do Internetu, biologiczną, chemiczną i klasopracownię języka niemieckiego. Szkoła posiada również inne klasopracownie: języka polskiego, języka angielskiego, historyczną, geograficzną, fizyczną, matematyczną a także siłownię i salę gimnastyczną. Od wielu lat prowadzona jest nauka języka rosyjskiego i niemieckiego, a od 1997 roku również języka angielskiego. Uczniowie szkoły biorą udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, min. z języka polskiego, historii, biologii, języka angielskiego oraz zawodach sportowych.

W okresie pięćdziesięciu lat w szkole pracowało ponad stu nauczycieli, a w latach 1955 – 2001, mury szkoły opuściło 2267 absolwentów. Spośród nich wywodzi się wielu nauczycieli, księży, lekarzy, prawników, inżynierów i wojskowych.
Mimo, że szkoła działa w środowisku wiejskim i często borykała się z różnymi trudnościami, zawsze spełniała swoje funkcje dydaktyczno - wychowawcze, ukończyło ją wielu wartościowych ludzi, których spotkać można na odpowiedzialnych stanowiskach w całej Polsce.

logo zapomnianadolina

Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Link do szczegółowych informacji w polityce cookies znajduje się na dole strony! To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information