TRASA ROWEROWA ZWIERZYNIEC-FLORIANKA

Trasa rowerowa ze Zwierzyńca do Florianki oznakowana kolorem żółtym = długość 15 km.
Na pokonanie odcinka Zwierzyniec – Florianka potrzeba około 50 min. Natomiast etap Florianka – Górecko Sta­re można przebyć w ok. 40 min. Trasa rozpoczy­na się przy OEM RPN, prowadzi obok stawów „Echo” i osady leśnej Rybakówka do przejazdu kolejowego. Dalej „Gościńcem Florianieckim” do Florianki, potem leśną drogą do Górecka Sta­rego.

Trasa przecina kolejową Linię Hutniczą Szeroko­torową. Szlak dociera do Florianki aleją starych jaworów i klonów, gdzie znajduję się Izba Leśna, ścieżka dendrologiczna oraz Ośrodek Hodowli Zachowawczych. Aleją modrze­wiową opuszcza Floriankę. Ostatni odcinek tra­sy, do Górecka Starego biegnie piaszczystą drogą prowadzącą przez bór sosnowy. Trasa opuszcza teren Parku i wchodzi do Górecka Starego, obok budynku dawnej szkoły.

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 55 z póżn. zm.) oraz Zarządzeniem nr 3/2021 Dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie zasad wstępu i udostępniania społeczeństwu Roztoczańskiego Parku Narodowego za wstęp na ścieżkę na Bukową Górę oraz trasę rowerową Zwierzyniec – Florianka – Górecko Kościelne pobierane są opłaty w wysokości:

  • Karta wstępu normalna – 6 ,00 zł
  • Karta wstępu ulgowa – 3,00 zł
  • Karta tygodniowa – 12,00 zł

Przychód z kart wstępu przeznaczony jest na remont i utrzymanie ścieżek i szlaków oraz uzupełnienia i konserwację małej architektury drewnianej.

BILET MOŻNA KUPIĆ TUTAJ

informacje o trasie ze strony: roztoczanskipn.pl


WIDEO WYCIECZKA:


GALERIA: