STOWARZYSZNIA

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ GRABOWCA

Opublikowano w STOWARZYSZENIA

Celem TOWARZYSTWA jest działalność kulturalna, oświatowa, sportowa oraz promocyjno- popularyzatorska walorów turystycznych, historycznych, przyrodniczych i ekologicznych Gminy Grabowiec.

TOWARZYSTWO realizuje swe cele poprzez:
a) organizowanie masowych imprez kulturalno-oświatowych, sportowych i proekologicznych,
b) prowadzenie działalności popularyzatorskiej w formie: sesji naukowych, seminariów, konferencji, konkursów, wystaw, spotkań autorskich, prezentacji medialnych, oraz wydawnictw,
c) propagowanie i szerzenie kultury regionalnej,
d) popularyzację turystyki i walorów turystyczno-przyrodniczych
e) inicjowanie i wspieranie wszelkich działań proekologicznych, oraz propagowanie wiedzy na temat ochrony środowiska naturalnego,
f) upamiętnianie miejsc historycznych,
g) inicjowanie, organizowanie i współorganizowanie różnych akcji społecznych, których nadrzędnym celem jest dobro człowieka i lokalnej społeczności,
h) podejmowanie działań na rzecz ochrony, dokumentacji i konserwacji zabytków w Gminie,
i) współpracę z innymi towarzystwami i stowarzyszeniami.

Zarząd TPG po wyborach 8 lutego 2012 roku

 1. Tadeusz Halicki – prezes
 2. Janina Ciszewska-Kąkol – z-ca prezesa
 3. Krystyna Czausz – skarbnik
 4. Teresa Zirebiec – sekretarz
 5. Adam Skóra – członek

Komisja Rewizyjna

 1. Elżbieta Nowak – przewodniczący
 2. Marian Hawryluk – sekretarz
 3. Teresa Goździejewska – członek


KGW GRABOWIEC-GÓRA

2015 kgw grabowiec gora

Koło Gospodyń Wiejskich w Miejscowości Grabowiec-Góra zostało utworzone w 2014 roku. Inicjatorem powstania koła była obecna prezes Pani Elżbieta Czata. Więcej informacji już wkrótce…


KGW BEREŚĆ

informacje w przygotowaniu


KGW TUCZĘPY

materiał w przygotowaniu


Stowarzyszenie 'Zielony Żurawlów”

zielonyzurawlow

Założenie w dniu: 23 marca 2014. Żurawlów wygrał z korporacją Chevron po 400 dniach walki w obronie ziemi i wody. Chevron wycofał się z wydobycia gazu łupkowego. Dawid wygrał z Goliatem Protest zintegrował mieszkańców małych wiosek wokół Żurawlowa w walce z ponadnarodową korporacją Chevron. W czasie protestu zawiązało się Stowarzyszenie „Zielony Żurawlów”.

Stowarzyszenie ma na celu ochronę przyrody, krajobrazu oraz środowiska naturalnego, ekosystemów, zdrowego środowiska oraz ochronę krajobrazu Żurawlowa i jego okolic. Ma na celu wspieranie, promowanie i propagowanie ochrony środowiska naturalnego, ochrony praw człowieka oraz praw konsumentów, ochrony przed dyskryminacją i innych interesów publicznych.

Stowarzyszenie 'Zielony Żurawlów”, 22-425 Grabowiec Żurawlów 30
KRS: 0000515152 NIP 922 30 49 172 Regon 061706238
BGŻ S.A. o/Zamość Nr 73 2030 0045 1110 0000 0390 3720


Stowarzyszenie Wsi Rogów

stow wsi rogow

Stowarzyszenie działa od 31 maja 2014 roku.

ADRES:

22-425 Grabowiec
Rogów 4
pow. zamojski
woj. lubelskie
forma prawna: Stowarzyszenie


STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W GRABOWCU

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego posiada status pożytku publicznego –  KRS: 0000151919. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym –  17.02.2003 Ostatni wpis: Numer wpisu 2, Data dokonania wpisu – 19.02.2014

Sygnatura akt LU.VI NS-REJ.KRS/19794/13/856

REGON: 951192078

1% swojego podatku na rzecz Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Grabowcu
będzie można przekazać w rozliczeniu za rok 2014

ADRES:

22-425 GRABOWIEC, ul. Wojsławska 1.

tel. (84) 6512417, fax (84) 6512363

grabowiec@grabowiec.edu.pl

Konto bankowe: 27 2030 0045 1170 0000 0383 8110

ZARZĄD KOMISJA REWIZYJNA

 • Anna Kwiatkowska – Stankiewicz – prezes
 • Stanisław Senkowski – wiceprezes
 • Dorota Diduch – skarbnik
 • Agnieszka Rachańska – sekretrarz
 • Tadeusz Halicki – członek zarządu

KOMISJA REWIZYJNA:

 • Wojciech Hołosyniuk
 • Lucyna Marnik
 • Anna Danilczuk

1. Cel działania

PODSTAWOWYM CELEM STOWARZYSZENIA JEST UDZIELANIE POMOCY MATERIALNEJ W POSTACI STYPENDIÓW I ZAPOMÓG UCZNIOM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W GRABOWCU POCHODZĄCYM Z NIEZAMOŻNYCH RODZIN I DOTKNIĘTYCH BEZROBOCIEM.

PONADTO CELEM STOWARZYSZENIA JEST:

 • DZIAŁANIE NA RZECZ INTEGRACJI ŚRODOWISKA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W GRABOWCU ,
 • PROMOCJA HISTORII I OSIĄGNIĘĆ LICEUM,
 • POBUDZANIE ŚWIADOMOŚCI WŚRÓD SPOŁECZNOŚCI ABSOLWEGNÓW NA RZECZ POMOCYMATERIALNEJ UCZNIOM LICEUM,
 • WSPIERANIE LICEUM W JEGO DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ,
 • DĄŻENIE DO ZAPEWNIENIA MŁODZIEŻY UCZĄCEJ SIĘ W LICEUM DOBRYCH WARUNKÓWZDOBYWANIA WIEDZY, A TAKŻE REALIZACJI JEJ POTRZEB KULTURALNYCH, NAUKOWYCH ISPORTOWYCH,
 • BADANIE LOSÓW I KULTYWOWANIE PAMIĘCI O WYBITNYCH ABSOLWENTACH I NAUCZYCIELACH LICEUM,
 • PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI CHARYTATYWNEJ.